Winefinders Wine Team väljer - Göran Nords favoriter

Göran Nord jobbar som vinrådgivare och personal shopper på Winefinder - han har också hand om försäljningen till restauranger. Han har arbetat länge med vinrådgivning och är en av Wine teams största källor till förståelse kring vad våra kunder vill ha. Här hittar du hans favoriter!
Till alla våra topplistor!
Dela!