Köpvillkor

1. Allmänt om Winefinder och våra produkter

1.1 Winefinder.se är en tjänst som tillhandahålls av Winefinder ApS, Winefinder ApS CVR 28982518, svenskt moms reg. nr. 502065-4231 (nedan kallat ”Winefinder”, ”vi” eller ”oss”).

1.2 Dessa allmänna köpvillkor (”Köpvillkor”), tillsammans med vår Integritetspolicy och övrig information på Winefinder, gäller för din användning av våra tjänster, registrering och användning av ditt medlemskonto och för alla dina köp av våra produkter. Genom att registrera dig som medlem och/eller genomföra köp av våra produkter accepterar du att vara bunden av den vid var tid gällande versionen av dessa Köpvillkor.

1.3 På Winefinder.se kan du handla en mängd olika produkter, framförallt säljer vi vin på flaska men även presentkort samt diverse evenemang och upplevelser (gemensamt kallade för ”produkt” eller ”produkter”). På Winefinder kan du antingen köpa produkter vid enstaka tillfällen eller teckna något av våra olika bindningsfria abonnemang (om sådana finns tillgängliga). Vin får, enligt dessa Köpvillkor, endast köpas av enskilda personer (ej företag) och endast vara avsett för ditt eller din familjs personliga bruk. Företags köp av presentkort, vinprovningar eller andra icke-alkoholhaltiga varor omfattas dock av dessa Köpvillkor.

1.4 För att bli medlem på Winefinder måste du vara minst 20 år gammal och i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av dessa Köpvillkor.

1.5 Observera att köp av så kallade ”investeringsviner”, ”in bond-viner” eller ”primörviner” inte omfattas av dessa Köpvillkor.

2. Medlemsuppgifter, lösenord etc.

2.1 Registrering som medlem på Winefinder.se är gratis utan något krav på köp. Endast ett medlemskonto per person får registreras. Vid registrering som medlem ombeds du att lämna vissa personuppgifter och bekräftar och ansvarar därigenom för att de uppgifter som du lämnar är korrekta och fullständiga. Eftersom svensk lagstiftning kräver att individer måste vara 20 år eller äldre för att handla alkoholhaltiga drycker behöver vi bland annat registrera ditt personnummer när du skapar ett medlemskonto. För närmare information om vår behandling av dina personuppgifter inklusive hur du lämnar ditt samtycke till behandlingen, se vår Integritetspolicy, vilken utgör del av dessa Köpvillkor.

2.2 Ditt lösenord är nyckeln till ditt medlemskonto. Använd unika siffror, bokstäver och symboler och förvara lösenordet på ett sådant sätt att ingen obehörig kan få tillgång till informationen. Det är ditt ansvar att tillse att ingen annan än du själv kan använda ditt medlemskonto samt att inte avslöja inloggningsuppgifterna för någon obehörig. Glöm därför heller inte att logga ut när du lämnar datorn och var aktsam om du exempelvis använder autoinloggning. Om du förlorar kontrollen över ditt lösenord, förlorar du kontrollen över dina personuppgifter och kan ådra dig skyldigheter för åtgärder som vidtagits för din räkning. Du ska omedelbart informera Winefinder, och ändra ditt lösenord, om det kan misstänkas att ditt lösenord av någon anledning kan ha kommit i orätta händer. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts till Winefinder.

3. Immaterialrättsligt skyddat material

Alla bilder, all text och annat innehåll på Winefinder.se är skyddat av upphovsrätt, varumärkesskydd, patent eller andra immateriella rättigheter samt därtill relevanta regler och lagar. Om inte annat anges är allt material på Winefinder.se Winefinders eller dess licensgivares exklusiva egendom för vilken Winefinder har ägande- eller nyttjanderätt. Om inte annat anges i Köpvillkoren är det inte tillåtet att ändra, kopiera, distribuera, publicera, licensiera eller sälja information, programvara, produkter eller tjänster som Winefinder har ägande- eller nyttjanderätt till.

Beställningar och leveransvillkor

4.1 Samtliga på Winefinder.se utannonserade produkter säljs till det pris som anges på Winefinder.se och erbjuds så långt lagret räcker. Vi kan tyvärr inte garantera att slutsålda produkter kommer att levereras senare eller ersättas av andra produkter. Om vi därför avböjer viss order, helt eller delvis, gäller vårt avböjande även för tiden därefter. Winefinder reserverar sig för tryckfel avseende pris eller andra villkor för de produkter och abonnemang som marknadsförs på Winefinder.se.

4.2 Din beställning görs på Winefinder.se i enlighet med dessa Köpvillkor. Beställningen är bindande för oss först efter det att vi bekräftat beställningen och skickat kvitto. Orderbekräftelse skickas normalt per e-post senast en timme efter din beställning och kvitto skickas så snart betalning har mottagits. Orderbekräftelse och kvitto är giltiga även om de skulle sänts till icke fungerande e-postadress.

4.3 Genom bekräftelse och kvitto enligt punkt 4.2 ovan är köpet fullbordat. Vinet transporteras till dig genom en oberoende transportör. Närmare leveranssätt och leveranstidpunkt kan du välja i kassan. Beroende på var i Sverige du bor kan du välja leveransdag och tid som passar dig (både dag- och kvällstid på helgfri vardag, beroende på var du bor), alternativt att du hämtar ut din beställning på valfri Best Transport-depå enligt punkt 4.6 nedan. Vilka alternativ som är tillgängliga för just ditt postnummer framgår när du lägger din beställning i kassan.

4.4 Så kallad normal leverans sker normalt inom 2-7 dagar från fullbordat köp. Leveranstiden kan variera beroende på var i landet du bor. Avvikelser i leveranstid kan också förekomma om produkten är slutsåld eller försenad från vår leverantör eller om beställningen avser en förbokning av en icke lagerhållen produkt. Om din beställda produkt är slutsåld eller av annan anledning inte kan levereras på normal leveranstid kommer vi att sträva efter att ange om produkten kommer att finnas i lager igen eller när leverans kan ske. Om du inte längre önskar din order kan du i samband härmed utan avgift avbeställa ordern. Avbeställning ska vara oss tillhanda senast 7 dagar efter det att du mottog vårt besked.

4.5 Om leverans enligt ovan inte kan genomföras på grund av att behörig mottagare inte är tillgänglig på leveransadressen vid leveranstillfället, att legitimationskravet i punkt 5 nedan inte kan uppfyllas eller annan omständighet som beror på dig som köpare och mottagare av produkterna, är du ersättningsskyldig för kostnaderna för omleverans av de beställda produkterna samt eventuella andra kostnader som uppkommer för Winefinder i samband med att leverans inte kan genomföras, inklusive kostnader för lagerhållning av produkterna tills omleverans kan genomföras. Det är även ditt ansvar att utan dröjsmål kontakta kundtjanst@winefinder.com för att boka en ny leverans. Winefinder förbehåller sig rätten att istället för omleverans, på din kostnad, returnera produkterna till vårt lager i Danmark.

4.6 Om du inte önskar att få din försändelse hemlevererad kan du i kassan istället välja att hämta din försändelse vid närmsta Best Transport-depå. Denna punkt gäller inte vid köp av våra produkter på Winefinders webbplats hos samarbetspartners.

4.7 För mer information om våra leveransalternativ önskar vi hänvisa dig till vår informationssida, https://www.winefinder.se/leverans-och-betalning

5. Legitimationskrav

5.1 Oavsett om du beställt hemleverans, eller hämtar din försändelse på något av våra utlämningsställen, måste du, eller någon annan som är över 20 år, ta emot och kvittera försändelsen. Tar du emot försändelsen själv måste du uppvisa giltig legitimation. Om ett bud hämtar upp din beställning på något av våra utlämningsställen måste både ditt och budets legitimation uppvisas.

5.2 Winefinder förbehåller sig rätten att vägra leverans ifall misstanke finns om att mottagaren är berusad, under 20 år eller om det i annat fall finns misstanke om att tjänsten missbrukas.

6. Transportskador

Om din försändelse skadas under transporten ska detta anmälas omgående till vår kundservice på kundtjanst@winefinder.com. För att vi ska kunna reklamera transportskadan krävs reklamation inom vissa tidsramar. Vi är därför tacksamma om du anmäler skada inom 24 timmar. Vi kommer att ombesörja en ny försändelse kostnadsfritt för dig som kund så att du får en felfri produkt, alternativt ge dig pengarna tillbaka. Om fraktskadan är synlig på det yttre emballaget är det viktigt att du uppmärksammar transportören på detta vid mottagandet av försändelsen. För att reklamationen mot leverantören ska kunna hanteras korrekt ber vi dig spara emballaget och adresslappen som kom med den fraktskadade försändelsen.

7. Betalningsvillkor

7.1 Beställning på Winefinder.se

7.1.1 Vid beställning på Winefinder.se kan betalning ske mot faktura eller kort via Klarna Checkout, i enlighet med villkoren nedan. Denna punkt 7.1 gäller inte vid beställning på Winefinders webbplats hos samarbetspartners.

7.1.2 Det huvudsakliga betalningssättet på Winefinder.se är Klarna Checkout. Vid betalning med Klarna Checkout gäller också Klarnas villkor, dessa återfinns på: https://www.klarna.com/se/villkor/
Vid köp av beställningsvaror med senare utleverans så gäller betalning före leverans.

7.1.3 Vid köp över 50 000 kronor kan betalning även ske mot faktura. Vid fakturaköp gäller betalningsvillkor om 10 dagar efter fakturans utställandedatum. Betalning mot faktura förutsätter att du blivit godkänd vid en sedvanlig kreditkontroll, vilket kan medföra förlängd leveranstid. Du samtycker härmed till att sådan kreditkontroll genomförs. Fakturan måste vara betald innan förfallodagen för att säkerställa att leverans sker som planerat. Vid snabbleveranser krävs därför betalning via Klarna Checkout, eller med kort enligt nedan. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).

8. Ångerrätt

8.1 Om du inte är nöjd med en produkt du köpt på Winefinder.se eller av annan anledning ångrar ditt köp har du i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning rätt att inom 14 dagar från det att du tagit emot produkten utnyttja din ångerrätt och frånträda köpeavtalet utan angivande av skäl. Ångerrätten gäller under förutsättning att produkten är i väsentligen oförändrat skick och ingen försegling brutits.

8.2 Om du vill utnyttja ångerrätten är det tillräckligt att du före ångerfristens utgång meddelar oss på kundtjanst@winefinder.com.

Meddelandet ska innehålla ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på produkten. Om så hellre önskas kan du även använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram, denna återfinns på konsumentverket.se.

8.3 Om du utnyttjar ångerrätten betalar du själv fraktkostnaden för att skicka tillbaka produkten till vårt lager och ansvarar för produktens skick efter det att du har mottagit produkten samt under returfrakten. Produkten ska skickas tillbaka inom 14 dagar räknat från det datum du meddelade oss om ditt utövande av ångerrätten. Produkten ska skickas lämpligt emballerad. Kontakta kundtjanst@winefinder.com om du har ytterligare frågor.

8.4 Återbetalning till dig sker genom det betalningsalternativ som du valde vid köpet, om inte annat överenskommits eller hinder finns för sådan återbetalning. Winefinder förbehåller sig rätten att från återbetalningsbeloppet dra av en summa som motsvarar produktens värdeminskning jämfört med dess ursprungliga värde för det fall sådan värdeminskning beror på att du har hanterat produkten i större utsträckning än vad som kan anses nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

9. Garantier och ansvarsbegränsningar

9.1 Vi på Winefinder är måna om kvaliteten på våra produkter. Skulle någon produkt du beställt på Winefinder.se vid leverans visa sig bristfällig eller felaktig ersätter vi om möjligt produkten med en ny eller ger dig pengarna tillbaka. Reklamation av produkten ska ske till ekonomi@winefinder.com

9.2 Vi erbjuder en personlig smakgaranti för de produkter som du blivit särskilt rekommenderad efter att ha fyllt i din personliga vinprofil. Skulle du mot förmodan inte tycka om de produkter som du köpt av oss efter särskild rekommendation har du rätt att återsända produkterna och få pengarna tillbaka. Skulle du ha öppnat och provat fler än ett exemplar av varje respektive produkt får du dock endast pengarna tillbaka för ett av de öppnade exemplaren. Smakgarantin gäller 12 månader från inköpsdatum. För det fall du önskar utnyttja vår smakgaranti ska du ta kontakt med oss via ekonomi@winefinder.com.  Vi ger dig pengarna tillbaka efter att du återlämnat produkterna till oss. Vid misstänkt missbruk av smakgarantin, såsom upprepad användning av densamma, förbehåller vi oss rätten att upphäva smakgarantin och stänga ditt konto hos oss.

9.3 Utöver garantierna enligt ovan ersätter vi dig endast för dina styrkta och skäliga kostnader som uppkommit som en direkt följd av vårdslöshet från vår sida. Vi ansvarar aldrig för förlust av data, indirekta kostnader, skador eller förluster, såsom utebliven vinst, kostnader som blivit onyttiga, eller andra följdskador.

10. Administrativa åtgärder och skatter

10.1 Winefinder erlägger alla nödvändiga skatter samt utför alla administrativa åtgärder som uppkommer därtill, i samband med leverans av produkterna till dig. Alla priser på Winefinder.se inkluderar skatter samt administrativa kostnader. Genom att acceptera dessa Köpvillkor accepterar du att Winefinder utför de administrativa åtgärder som krävs för att produkterna ska kunna levereras till dig enligt nuvarande eller framtida lagar och regler.

10.2 För det fall Winefinders åtgärder enligt ovan inte godkänns av berörd myndighet är du skyldig att utföra de av myndigheten meddelade åtgärderna som krävs för att produkterna ska kunna levereras till dig.

10.3 Winefinder ansvarar inte för eventuella åtaganden som Winefinder har gentemot dig vilka inte kan genomföras på grund av att de rättsliga reglerna gällande privatimport av alkoholhaltiga drycker ändrats genom framtida lagstiftning, domstols- och eller myndighetsbeslut.

11. Användargränssnitt, cookies och tillgänglighet

11.1 Winefinder.seär anpassat för att användas med webbläsarna Microsoft Internet Explorer 11 för PC, Chrome v54 för PC/Mac och Safari v10 för Mac samt den vid var tid senaste versionen av Safari för iOS respektive Chrome för Android. Vi kan tyvärr inte garantera funktion med äldre versioner av eller andra webbläsare än de som anges ovan.

11.2 För information om användningen av cookies på vår webbplats, se vår Cookie-policy.

11.3 Vi åtar oss att göra vårt bästa för att se till att Winefinder.se är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. Vi förbehåller oss dock rätten att när som helst, med eller utan föregående meddelande, stänga av tillgången till Winefinder.com för underhåll, korrigering av fel, av säkerhetsskäl samt för uppgraderingar av hård- eller mjukvara.

11.4 Winefinder.se görs tillgänglig för dig via Internet. Vi kan ej garantera att vår webbplats eller uppkopplingen till den är felfri, avbrottsfri, störningsfri, virusfri, etc. Vi kan därför inte ta något ansvar för eventuella problem att nå Winefinder.se eller några som helst fel som besöket på vår webbplats kan orsaka din hård- eller mjukvara.

12. Datasäkerhet

Det är otillåtet att försöka kringgå säkerhetsåtgärderna på Winefinder.se eller att använda webbplatsen på ett sätt som kan skada, överbelasta eller försämra webbplatsen. Det är otillåtet att använda annan medlems inloggningsuppgifter eller lämna ut dina egna medlemsuppgifter till annan. Det är vidare otillåtet att försöka skaffa sig tillgång till datorsystem eller nätverk som omfattas av Winefinder.se eller att försöka tillgodogöra sig material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgängligt eller tillhandahållits genom Winefinder.se. Handlingar som bryter eller försöker bryta mot datasäkerheten, såsom dataintrång, kan vara brottsligt och kommer att polisanmälas.

13. Avstängning, brott mot Köpvillkoren

Vi har rätt att stänga ditt konto hos oss och neka köp om du trots påminnelse inte betalt beställda produkter inom angiven tid, om vi misstänker att du missbrukar ditt medlemskonto, om vi misstänker att du inte är 20 år eller över, om du vid upprepade tillfällen uppträtt berusad vid leveranstillfället, eller om du på annat sätt väsentligen bryter mot dessa köpvillkor. Du är skyldig att ersätta Winefinder för all direkt och indirekt skada som du åsamkat Winefinder i anledning av brott mot dessa Köpvillkor.

14. Överlåtelse

Ditt konto hos oss är personligt och får inte överlåtas till tredje part. Vi har rätt att överlåta samtliga, eller vissa, rättigheter (såsom rätten till betalning) och skyldigheter enligt dessa villkor till annan. Vidare äger vi rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av våra skyldigheter.

15. Villkorsändring

Ändringar eller tillägg till dessa Köpvillkor träder i kraft i samband med att nya villkor publiceras på Winefinder.se. Vi har alltid rätt att med omedelbar verkan vidta sådana ändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Om du inte godkänner ändring eller tillägg till dessa Köpvillkor har du rätt att säga upp ditt medlemskonto genom skriftligt meddelande till oss. Om sådan uppsägning inte sker, anses du ha godkänt de nya villkoren.

16. Force majeure

Winefinder är inte ansvarig för dröjsmål eller förlust som beror på omständigheter som vi inte kan råda över och som väsentligt försvårar uppfyllelsen av förpliktelsen ifråga eller som medför att uppfyllandet av förpliktelsen inte är ekonomiskt försvarbar. Sådan omständigheter kan t.ex. vara krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, allmän arbetskonflikt, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller ändrad myndighetsbestämmelse. Om sådana omständigheter skulle uppstå åtar sig Winefinder att utan dröjsmål informera dig om den aktuella situationen. Har omständigheterna varat längre än tre månader har både du och vi rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

Ovanstående gäller även då underleverantör eller annan med vilken Winefinder samarbetar förhindras att fullgöra sina skyldigheter på grund av sådana omständigheter som anges i ovan.

17. Tvingande lagstiftning

Ingenting i dessa villkor ska tolkas så att de utgör undantag eller avståenden från tvingande lagstiftning tillämplig vid köp enligt dessa Köpvillkor.

18. Tvister

Tvist med anledning av dessa Köpvillkor eller din användning av Winefinder.se ska slutligt avgöras av svensk domstol. Tvister bör dock primärt lösas i samförstånd efter diskussion mellan dig och oss.

19. Alkohol

Många av våra produkter innehåller alkohol. Alkoholkonsumtion kan vara skadligt. Vi tar ej ansvar för skador som direkt eller indirekt kan uppkomma till följd av konsumtion av våra produkter.

 

 

 

Om Winefinder och denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Winefinder AB, org.nr 556678-3238, och dess danska dotterbolag Winefinder ApS, org.nr 502065-4231, (”Winefinder” eller ”vi”) samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Winefinder är måna om att skydda dina personuppgifter och om vi ber dig om personuppgifter kan du vara säker på att sådan information bara används i enlighet med vad som anges i denna inategritetspolicy. Integritetspolicyn förklarar och klargör dina rättigheter i förhållande till Winefinder vad gäller behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter. Det är viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte köpa våra produkter eller använda våra tjänster.

Winefinder ApS agerar i egenskap av personuppgiftsansvarig för all Winefinders behandling av dina personuppgifter. Från tid till annan och på uppdrag av Winefinder ApS kan även Winefinder AB komma att behandla dina personuppgifter. Winefinder AB agerar då i egenskap av personuppgiftsbiträde till Winefinder ApS. Köp av våra produkter sker direkt från Winefinder ApS, som tillsammans med vår transportleverantör ansvarar för transporten i Sverige fram till leverans till dig som kund. Winefinder ApS hanterar all kundkontakt för Winefinders räkning och kan nås på de kontaktuppgifter som anges nedan.

Winefinder följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och sådan annan reglering som implementerar EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG, EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler. Vi använder oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

Insamling av personuppgifter

I samband med registrering som medlem hos oss, vid köp av våra produkter och tjänster, kontakt med vår kundtjänst eller genom vår webbplats samt om du deltar i kampanjer via t.ex. e-post eller sociala medier kan du komma att ombes att lämna information om dig själv som anses utgöra personuppgifter. Detta kan omfatta:

namn, personnummer och kontaktinformation;

leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar för köp eller leverans av en produkt eller tjänst;

demografisk information som till exempel postnummer, val och intressen;

annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser och/eller erbjudanden; eller

annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via våra webbplatser.

Komplettering genom inhämtning av information från och samkörning med andra privata och offentliga register vid t.ex. uppdatering av adressuppgifter kan komma att ske. Vi kan vidare komma att inhämta personuppgifter (personnummer, namn, e-post och adress) från Klarna i samband med köp av våra produkter och tjänster.

Angående insamling av information via cookies hänvisar vi till vår Cookie-policy.

Laglig grund

Om du har beställt en produkt eller tjänst har du ingått ett avtal med Winefinder och vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att administrera din beställning samt för att kunna leverera den produkt eller tjänst du har beställt. Utöver att behandla dina personuppgifter för att fullgöra köpet av produkter eller tjänster kan Winefinder komma att använda dina personuppgifter för andra ändamål och med stöd av andra rättsliga grunder, vilka anges nedan.

Samtycke: Baserat på det samtycke som kan lämnas i samband med köp av produkter eller tjänster och vid registrering som medlem hos oss sammanställer Winefinder information om våra kunder och deras köpvanor och intressen för att kunna profilera kunderna i olika kategorier. Syftet är att genom sådan profilering kunna erbjuda kunderna relevant och anpassad information och marknadsföring från Winefinder.

Berättigat intresse: För att vi ska kunna tillhandahålla, utveckla och förbättra våra produkter och tjänster samt för att öka vår konkurrenskraft behandlar vi dina personuppgifter även i vissa andra fall, exempelvis för direktmarknadsföring.

Rättslig skyldighet: Vi sparar, men behandlar inte i övrigt, dina personuppgifter för att uppfylla våra åtaganden enligt gällande alkohol-, skatte- och bokföringslagstiftning.

Syfte med användning av personuppgifter

Vårt syfte med behandling av personuppgifter är att skapa och administrera ditt medlemskonto, bearbeta och hantera dina beställningar av produkter och tjänster, ge dig tillgång till information och marknadsföring, hantera vår relation med dig som kund samt anpassa, mäta och förbättra våra tjänster, innehåll och annonser.

Om du inte aktivt tackar nej kan vi komma att kontakta dig, antingen via e-post, post, telefon, sms eller sociala medier, för att informera dig om våra produkter och tjänster samt för att skicka direktreklam, tjänsteuppdateringar och erbjudanden som vi tror att du kan ha glädje av. 

Vi genomför inte någon analys av ditt kundbeteende (profilering) utan ditt uttryckliga samtycke. Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje man för dennes marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke.

För att uppfylla ändamålen ovan kommer dina personuppgifter att behandlas av oss, men kan också komma att lämnas ut till och behandlas av våra koncernbolag, våra auktoriserade serviceleverantörer och samarbetspartners för behandling på uppdrag av oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att uppfylla rättsliga skyldigheter och kan överlämnas till polis och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet eller krävs enligt lag.

Lagring av personuppgifter

Winefinder vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande rätt och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder.

Medlem eller kund: Om du har en prenumeration hos Winefinder eller om du på annat sätt registrerat dig för någon av Winefinders digitala tjänster sparas dina personuppgifter till dess att du avslutar din prenumeration eller avregistrerar dig från våra tjänster, men senast tre år efter ditt senaste köp eller din senast avslutade prenumeration. Detta gäller dock inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.

Fullgörelse av avtal: Personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med beställning av prenumerationer samt varor och tjänster sparas så länge som krävs för att Winefinder ska kunna fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar bl.a. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden.

Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.

Berättigat intresse: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till tre år efter avslutad kundrelation, såvida du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

Rättslig skyldighet: Vi sparar, men behandlar inte i övrigt, de personuppgifter som utgör deklarationsunderlag till skattemyndigheten i Danmark respektive Sverige med anledning av gällande alkohol-, skatte- och bokföringslagstiftning i sju år efter avslutad kundrelation.

Överföring av personuppgifter

Information om våra kunder är en viktig del av Winefinders verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Vi överför endast information i enlighet med vad som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.

Winefinder kan komma att komplettera dina personuppgifter med ytterligare information genom inhämtning av information från andra privata och offentliga register, exempelvis Statens personadressregister (SPAR), Bisnode Sverige AB och Klarna AB. Genom sådan samkörning kan berikning och uppdatering av dina personuppgifter komma att ske.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att Winefinder ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till skattemyndigheten och andra relevanta myndigheter i Danmark respektive Sverige när så är tillåtet och krävs enligt lag.

Sådana överföringar som anges ovan kan göras till bolag inom och utom EU och EES (dvs. alla EU:s medlemsstater samt Island, Norge och Lichtenstein). Oaktat om vi överför dina personuppgifter till mottagare inom eller utanför EU och EES vidtar vi alltid alla rimliga åtgärder, i syfte att säkerställa en adekvat skyddsnivå, för överföringen och behandlingen av dina personuppgifter.

 

Cookies

För information om användningen av cookies på vår webbplats, se vår Cookie-policy.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter i dina kontoinställningar online, om du har ett konto på någon av våra webbplatser, eller genom att kontakta kundservice enligt nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta kundservice. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Du kan ge in klagomål till danska Datatilsynet om du anser att Winefinders behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Återkallelse av samtycke och avslutande av medlemskonto

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, t.ex. vad gäller behandling genom analys av kundbeteende (profilering), kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta kundservice enligt nedan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du kontakta kundservice eller, vid direktreklam via e-post, avsäga dig framtida utskick genom en länk i det aktuella utskicket. Vad gäller det sistnämnda sättet kommer du att ha möjlighet att via länken klicka dig vidare och hantera alla dina prenumerationer på nyhetsbrev från Winefinder.

På din begäran kan vi avsluta ditt medlemskonto och så snart som möjligt radera eller anonymisera dina personuppgifter. Radering av uppgifter kommer att ske i enlighet med tillämplig lag och denna integritetspolicy. Vi kan även komma att stänga eller inaktivera konton som inte används.

Kontakt

Om du vill kontakta oss med anledning av denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att göra så på kundtjanst@winefinder.com, +45 787 754 46 eller på nedan adress.

Winefinder ApS
Gentoftegade 54
2820 Gentofte
Danmark.

 

Om du vill kontakta Datatilsynet med anledning av denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter kan du göra så på dt@datatilsynet.se, +45 33 19 32 00 eller på nedan adress.

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 Köbenhavn K
Danmark