Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Winefinder AB och dess danska dotterbolag Winefinder ApS, (”Winefinder” eller ”vi”) samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Winefinder är måna om att skydda dina personuppgifter. Om vi ber dig om personuppgifter kan du vara säker på att sådan information bara används i enlighet med vad som anges i denna integritetspolicy.

Samtycke

Genom att registrera dig som medlem på vår webbplats eller via annan kommunikationskanal registrerar eller överför dina personuppgifter till Winefinder, godkänner du att du har läst den här integritetspolicyn och samtycker till den behandling av personuppgifter och mottagande av marknadsföring som beskrivs nedan. Vi förbehåller oss rätten att emellanåt göra ändringar i denna policy genom att uppdatera vår webbplats med de nya villkoren. Du bör därför kontrollera informationen här med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med förändringarna.

Personuppgiftsansvarig

Winefinder AB, org.nr 556678-3238, och Winefinder ApS, org.nr 502065-4231, är personuppgiftsansvariga och därmed ansvariga för sin respektive behandling av dina personuppgifter i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspoli

Insamling av personuppgifter

I samband med registrering som medlem hos oss, vid köp av våra produkter och tjänster och/eller om du deltar i kampanjer via t.ex. e-post eller sociala medier kan du komma att ombes att lämna information om dig själv som anses utgöra personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204). Detta kan omfatta:

Komplettering genom inhämtning av information från och samkörning med andra privata och offentliga register vid t.ex. uppdatering av adressuppgifter kan komma att ske. Vi kan vidare komma att inhämta personuppgifter (personnummer, e-post och adress) från Klarna i samband med köp av en produkt eller tjänst. 

Angående insamling av information via cookies hänvisar vi till vår Cookie-policy. 

Syfte med användning av personuppgifter

Vårt syfte med insamling och användning av personuppgifter är att skapa och administrera ditt medlemskonto, bearbeta och hantera dina beställningar av produkter och tjänster, ge dig tillgång till information och marknadsföring, hantera kundrelationer samt anpassa, mäta och förbättra våra tjänster, innehåll och annonser.

Baserat på det samtycke som du lämnar i enlighet med denna integritetspolicy kan vi emellanåt komma att kontakta dig, antingen via e-post, post, telefon, sms eller sociala medier, för att informera dig om våra och våra koncernbolags produkter och tjänster samt skicka direktreklam, tjänsteuppdateringar och erbjudanden som vi tror att du kan ha glädje av. Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje man för dennes marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke.

För att uppfylla ändamålen ovan kommer dina personuppgifter att behandlas av oss, men kan också komma att lämnas ut till och behandlas av våra koncernbolag, våra auktoriserade serviceleverantörer och samarbetspartners för behandling på uppdrag av oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att uppfylla rättsliga skyldigheter och kan överlämnas till polis och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet eller krävs enligt lag.

Säkerhet

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Cookies

För information om användningen av cookies på vår webbplats, se vår Cookie-policy.

Granskning och ändring av dina personuppgifter

En gång per kalenderår kan du begära information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran härom till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter i dina kontoinställningar eller begära att personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande korrigeras eller raderas genom att kontakta oss enligt nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans. 

Återkallelse av samtycke och avslutande av medlemskonto

Du kan när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta oss enligt nedan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke till detta genom att kontakta oss eller, vid direktreklam, genom en länk i det aktuella utskicket. Det sistnämnda sättet kan enbart användas för att återkalla samtycket rörande det aktuella utskicket. Om du återkallar ditt samtycke för användning av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till vår webbplats som medlem eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra medlemmar och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

På din begäran kan vi avsluta ditt medlemskonto och så snart som möjligt radera eller anonymisera dina personuppgifter. Radering av uppgifter kommer att ske i enlighet med tillämplig lag. Vi kan även komma att stänga eller inaktivera konton som inte används.

Kontakt

Om du vill kontakta oss med anledning av denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att göra så på kundtjanst@winefinder.se, 042-311 04 80 eller på nedan adress.

 

Winefinder AB

Järnvägsgatan 3

252 24 Helsingborg

 

Dela!
Vi älskar vit Bordeaux!

Det är lätt att glömma bort att denna historiska rödvinsregion också producerar vita viner av världsklass - men som de levererar! Winefinders nya teammedlem Anna Rönngren, som tidigare arbetat som chefssommelier på stjärnkrogen Frantzén, berättar om varför hon alltid strösslat sina vinlistor med vit Bordeaux. Här hittar du också tillgängliga vita Bordeauxer i butiken.

Anna Rönngren
Alla hjärtans dag på Winefinder

Det är lätt att tro att Alla hjärtans dag är ett nytt påhitt av handeln, men funderar du på att ge en gåva till ditt hjärtas kärlek den 14 februari sällar du dig till en historieskrivning som började för nästan 2000 år sedan. Vi listar våra favoritpresenter från butiken och reder ut myten bakom högtiden.

Anna Rönngren