FINE WINE – EN INVESTERING I LIVSKVALITET

Utbud, efterfrågan och fler miljonärer

Winefinders roll och ansvar

Winefinder är vad vi heter och tar inget ansvar som investeringsrådgivare. Vi kan inte heller bedöma om ett köp av Fine Wine, t ex Bordeauxviner, är en bättre eller sämre affär än alternativa tillgångsslag och investeringar. Det vi garanterar är marknadens bästa priser vid inköpstillfället.

Så köper du investeringsviner

Oavsett om du primärt ser köp av Bordeauxviner eller viner från andra regioner som en god investering eller om du vill bygga upp en vinkällare, men inte har tid, kunskap eller intresse för att välja viner själv, så kan du köpa vin i poster om 100 000 SEK. Klicka på Bordeaux 2015 – En investering i lyx till höger för att läsa mer/investera. Vet du vad du vill ha så kan du själv välja att köpa viner lådvis genom att klicka här (för primörviner) eller här (för viner som redan är buteljerade).

Du kan sälja dina viner när du vill. När du vill sälja hjälper Winefinder dig. Antingen genom att sälja på vinbörsen Liv-ex i London, till vinhandlare i vårt nätverk eller till våra 10 000-tals kunder på www.winefinder.se.

Winefinders kommission när du säljer beror på om vinerna säljs i ett större parti till grossistpriser eller till konsumenter via winefinder.se. Oftast avtalar du och Winefinder ett pris och Winefinder säljer därefter vinet i takt med att det önskade priset kan uppnås. Önskas en mycket snabb (inom en vecka) affär kan matcha köparnas pris. Skillnaden mellan köp- och säljkurser är oftast ca 5 % på de viner Winefinder rekommenderar.

Vid försäljning till privatpersoner avtalas ett försäljningspris. Inga extra kostnader tillkommer då.

Faktiska fraktkostnader tillkommer om vinerna säljs till grossistpriser på vinbörsen i London eller till en internationell vinhandlare och belastar i sådant fall ditt försäljningspris före Winefinders kommission.

Winefinders rekommendation är, om du köper i ren spekulation, att ha en placeringshorisont på minst fem år eftersom det initialt uppstår kostnader för att köpa in vinerna; inkl Winefinders handelsmarginal.

Sedan 2005 har Winefinder i princip alltid haft Europas mest attraktiva priser på investeringsviner.

En enkel investeringsfilosofi

En globalt ökande efterfrågan i kombination med ett begränsat utbud gäller för alla viner som anses som investeringsviner. Utbudet minskar av naturliga skäl i takt med att en del flaskor konsumerassamtidigt som kvaliteten ökar p g a vinets ökade mognad. Därmed är förutsättningarna för en värdeutveckling på längre sikt mycket goda.

Winefinders inköpsstrategi är enkel; vi köper bara de bästa Bordeauxvinerna från de årgångar som anses som de bästa (t ex 2015). Våra goda relationer med vinhandlare i Bordeaux sedan 2005 och den tillväxt Winefinder haft, och förväntas ha, gör att vi får bra inköpspriser. Winefinder har handlat för långt över 100 MSEK av de bästa Bordeauxvinerna sedan 2005 och är en större inköpare än vad Systembolaget är av dessa attraktiva viner.

Aktuell information från vinbörsen i London hittar du här.

Vinmarknaden i korthet

Det globala intresset för exklusiva viner ökade för varje år fram till 2011.

Med facit i hand kan man konstatera att en "bubbla" byggdes upp under 2010 och 2011. Ett enormt intresse från framförallt Kina, gav vinslotten och deras distributörer i Bordeaux möjlighet att ta extra bra betalt av dessa nya aktörer. En ny korruptionslagstiftning i Kina 2012 gjorde att marknaden föll samman.

En världsekonomi med problem och en lägre kvalitet på Bordeauxårgångarna 2011, 2012 och 2013 p g a sämre väder ledde till att efterfrågan sjönk även om priserna sjönk allteftersom.

Sedan hösten 2015 har marknaden dock stabiliserats och efterfrågan på Bordeaux 2015, som är en av de fyra bästa sedan 2000, har visat på en ökande efterfrågan.

Fler och fler restauranger/konsumenter, även på nya vinmarknader, efterfrågar dock idag viner från världens bästa vinproducenter. Utbudet är dock begränsat eftersom de bästa vinproducenterna varken kan (begränsad areal) eller vill (av kvalitetsskäl) producera mer. Ett begränsat utbud kombinerat med en stigande efterfrågan är en god grund för prisökningar på lång sikt.

Bakgrunden till att efterfrågan sannolikt ökar är primärt den kvalitet och status som viner med starka varumärken har. Köp av primörviner (d v s vin som köps på fat direkt efter att det framställts) i goda årgångar kan leda till god avkastning då det initiala marknadspriset oftast, men inte de senaste åren, är det lägsta pris som vinet kommer att handlas för. Primörvin från de främsta slotten har oftast visat sig vara en mycket god investering för den som ges möjlighet till att köpa till det initiala marknadspriset.

Att få köpa till dessa "release prices" är vid toppårgångar normalt sett endast möjligt för kunder som sedan länge varit lojala genom att köpa även under mindre goda årgångar. Winefinder har som en av Nordens största köpare av primörviner säkerställt att få tillgång till dessa åtråvärda viner till rätt priser.

Precis som på aktiemarknaden så gäller dagskurs på viner vilket gör att tillfälliga perioder av nedåtgående priser skapar bra köptillfällen. Winefinder köper endast in vin på vinbörsen Liv-ex (London International Vintners Exchange) eller genom vårt nätverk av seriösa vinhandlare vilket säkerställer att vi får mycket goda inköpspriser i kombination med att vi vet att vinet förvarats/transporterats korrekt. Med vårt låga handelspåslag så garanterar vi låga marknadspriser. Winefinder garanterar också bästa proveniens, d v s att vinerna transporterats och lagrats optimalt vilket innebär ett högre försäljningspris än för viner med osäkert ursprung.

Nya årgångars prissättning påverkar också priserna för äldre årgångar. Ett exempel på detta är årgångarna 2005 och 2009 i Bordeaux där primörpriserna med råge översteg marknadens förväntningar och tidigare årgångars nivåer. Den stora prisökningen jämfört med äldre årgångar av samma vin gjorde att priset på äldre årgångar ökade utan att vinets kvalitet förändrats. Då det gäller viner av äldre årgångar har Winefinder via vårt globala nätverk av vinhandlare och vårt medlemskap i vinbörsen Liv-ex tillgång till både seriösa köpare och säljare av kvalitetsviner.

Generellt sett gäller i övrigt följande för andrahandsmarknaden för vin:

  • Bordeauxslotten står för 80 - 90 % av andrahandsmarknaden för vin.
  • Endast viner av mycket hög kvalitet stiger i värde.
  • Starka varumärken, t ex de femtio bästa slotten i Bordeaux, ger störst efterfrågan.
  • Priset på individuella viner utvecklas i olika takt, vilket även gäller för de bästa årgångarna.
  • Den absoluta prisnivån på samma vin skiljer sig markant mellan olika årgångar, även mellan årgångar som betraktas som likvärdiga i kvalitet.
  • Priset på ett visst vin kan stiga kraftigt på grund av en ökad kvalitet året ifråga eller för att vinet för första gången bedömts och fått ett bra betyg av internationellt kända vinkritiker som t ex Robert Parker, Decanter eller Wine Spectator.
  • Även investeringsviner kan sjunka i värde p g a världsekonomin eller andra faktorer.

The Liv-ex 100 – Benchmark Fine Wine Index Liv-ex

(London International Vintners Exchange) är marknadsledande leverantör av marknadspriser på investeringsviner för vinbranschen, investerare och media. Liv-ex 100 Index - bestående av 100 viner som viktats i enlighet med respektive vins omsättning och bygger på de priser som uppnåtts på vinbörsen Liv-ex.

Se värdeutvecklingen här