Winefinder får rätt mot Systembolaget - PMÖD ändrar dom.

Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea Hovrätt (PMÖD) gör motsatt bedömning mot Patent- och marknadsdomstolens domslut från 2020. Därmed är det klart att Winefinder ApS kan fortsätta med sin verksamhet i enlighet med Rosengrendomen, svensk alkohollagstiftning och gällande EU-rätt.

 

Pressmeddelande 14 juni 2022

Winefinder ApS kan fortsätta med sin verksamhet i enlighet med svensk alkohollagstiftning och gällande EU-rätt.

Patent-och marknadsöverdomstolen vid Svea Hovrätt(PMÖD) gör motsatt bedömning mot Patent-och marknadsdomstolens domslut från 2020. Därmed är det klart att Winefinder ApS kan fortsätta med sin verksamhet i enlighet med Rosengrendomen, svensk alkohollagstiftning och gällande EU-rätt.

”Vi är otroligt glada att PMÖD nu äntligen konstaterat att den e-handel med kvalitetsvin som Winefinder ApS bedrivit sedan 2007 överensstämmer med svensk lag och gällande EU-rätt. Utfallet var väntat och vi uppfattar att det förstärker det rådande rättsläget. Nu kan vi läggaallt fokus på att fortsätta erbjuda några av världens bästa viner, från små utvalda producenter som annars sällan får chansen att nå svenska och nordiska konsumenter”, säger Winefinder ApS huvudägare och styrelseordförande Alex Tengvall.

Det var 2019 som Systembolaget valde att stämma Winefinder ApS vid Patent-och marknadsdomstolen (PMD) under förevändningen att Winefinder inte lagligen skulle kunna marknadsföra sin verksamhet och erbjuda leverans av sålda viner till svenska konsumenter genom oberoendetransportörer. Enligt Systembolaget var Winefinder ApS verksamhet otillåten enligt gällande alkohollagstiftning i Sverige, något som PMD instämde i.

Winefinder överklagade domen och nu har PMÖD, nästa högre instans, konstaterat att Winefinders verksamhet överensstämmer med gällande lagstiftning både i Sverige och inom EU.

I domen skriver PMÖD att ”Patent-och marknadsöverdomstolen finner därför att Winefinder ApS inte, på sätt som påståtts av Systembolaget, kan anses ha bedrivit olaglig detaljhandel i Sverige på grund av den leverans som skett av alkoholdryckerna till konsument i Sverige.”

”Vi har hela tiden varit övertygade om att det vi har gjort är by the book och enligt alla gällande lagar och förordningar, både inom Sverige och EU. Nu får vi, ännu en gång, svart på vitt att distanshandel med vin är lagligt enligt de lagar som gäller inom Sverige och EU. E-handeln med kvalitetsviner står för en mycket liten del, en till två procent, av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige. Nu kan vi fokusera på att utveckla den ansvarsfulla försäljningen av kvalitetsviner till vinälskande konsumenter. Förhoppningsvis kommer Systembolaget nu att fokusera på ett mer effektivt sätt att minska de negativa effekterna av alkoholkonsumtionen genom att exempelvis minska försäljningen av bag-in-box-viner”, säger Alex Tengvall.

Domen får också stora konsekvenser för en hel bransch, eftersom Systembolagets synsätt och talan hade inneburit att så gott som all distansförsäljning av alkohol till kvalitetsmedvetna vinkonsumenter i Sverige hade blivit omöjlig.

”På många sätt har vi fått ta smällen för alla som jobbar med distanshandel av vin till konsumenter i Sverige i de här två prövningarna i rätten. Det har tagit en massa tid och resurser samt kostat oss rejält med pengar -och det har gjort att vi har tappat marknadsandelar mot våra konkurrenter. Nu kan vi förhoppningsvis lägga det här bakom oss och åter fokusera på det som vi alltid gjort riktigt bra. Att förse kvalitetsmedvetna vinkonsumenter med de bästa vinerna som marknaden har ett erbjuda.”, säger Alex Tengvall.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alex Tengvall, styrelseordförande och huvudägare i Winefinder ApS
Telefon: 0703-955483, Mail: alex.tengvall@winefinder.com