Veganvänliga viner

Vad är definitionen av ett veganvin? Vi har svaret!

När används animaliska produkter i vinmakning?

Att animaliska produkter används i vinmakning kanske kommer som en överraskning för många eftersom vin är en jordbruksprodukt bestående av druvor. Animaliska produkter används emellertid ibland som ett klarningsmedel. Klarning av vinet görs för att minska mängden fällning och oklarheter i ett vin som uppstått vid jäsningen. Det är alltså inte själva vinet som innehåller animaliska produkter - snarare är det så att animaliska produkter använts vid vinets tillverkning. Rätt utfört skall inga klarningsmedel finnas kvar i slutprodukten. 

När animaliska produkter inte används är det istället olika typer av lerjordsämnen (alginater, bentonit, kaolin, tanniner, kiselsol, enzymer och aktivt kol) som kan förekomma – till exempel när ett vin benämns som ”Veganvänligt”. Vissa vinmakare väljer också att inte klarna sina viner alls eftersom de menar att det även tar bort lite av smaken - dessa viner brukar vara lite grumliga i färgen.

Vilka är de tillåtna animaliska produkterna?

Finns det vegancertifierningar?

Ja, det finns - men det är en ny företeelse och det finns ingen övergripande organisation. Värt att veta är dock att många viner är helt veganvänliga även om de inte har en veganmärkning. Det kan därför vara svårt att veta vilka viner som inte innehåller animaliska produkter.

Vill du finna de viner i Winefinders butik där producenterna uppger att inga animaliska produkter används? Klicka på knappen nedan!

Till våra veganvänliga viner
Dela!