Hållbara viner

Vad innebär egentligen sustainable farming? Vi har tagit reda på svaret!

Hållbar vinmakning – på engelska kallad Sustainable wine growing – syftar till att bruka ett klokt resursanvändande i vingården och i vineriet. Bland annat innefattar det att nyttja vatten och elektricitet på ett miljövänligt smart sätt. Denna typ av hållbar vinodling kommer med största sannolikhet att öka i vikt i takt med att fler och fler blir medvetna om klimatförändringar och att vi inte skall slösa med våra resurser.

Syftet är att skapa tillvägagångssätt som inte enbart är miljömässigt hållbara utan även ekonomiskt och socialt försvarbara. Tillexempel är det tillåtet att farma mestadels ekologiskt eller biodynamiskt men om årgången kräver gå in med extra insatser för att rädda ägorna utan att förlora sin certifiering.

Att definiera hållbar vinodling är inte alltid det enklaste eftersom olika vinregioner har vitt skilda utmaningar och förutsättningar. Därför finns idag en myriad av olika certifieringsorgan – såväl internationella (exempelvis EMS Environmental Management System (ISO 14001 / ISO 14004)) och lokala (exempelvis Certified California Sustainable Vineyard and Winery (CCSW) eller Sustainable Winegrowing New Zealand (SWNZ)).

Till våra hållbara viner
Dela!