Fairtrade

Vilka är kriterierna för Fairtrade? Vi har svaret!

Kriterier för märkning av vin 

Vindruvor är en av de produktgrupper där det finns Fairtrade-kriterier för såväl anställd arbetskraft på plantage som för odlare inom familjejordbruk. Fairtrade Standards är framtagna för att förbättra förhållandena för de anställda samt skydda deras rättigheter och öka deras löner. Det finns 42 vinrelaterade Fairtrade-organisationer världen över, till exempel i Sydafrika, Chile, Argentina och Libanon som representerar över 5000 arbetare. Följande kriterier skall uppnås för att få Fairtrade-certifiera din vingård:
.
  • Uttryckliga begränsningar för kemikalieanvändning samt hälsofrämjande åtgärder.
  • Krav på långsiktiga handelsrelationer.
  • Demokratiutveckling, till exempel att varje odlare/medlem har rätt att uttrycka sina åsiker och vara delaktig i beslutsfattande inom producentorganisationen.
  • På plantage med anställd arbetskraft gäller krav på minimilöner som lägst, organisationsrätt och förbud mot barnarbete.
  • Angivelser för ett minimipris som alltid ligger över produktionskostnaden. Minimipriset för vindruvor är satt per kilo druvor.
  • Vid försäljningen av vindruvorna betalas en premie ut till ett konto som odlarna/de anställa förfogar över. Premien används till investeringar i lokalsamhället eller i verksamheten. Producentorganisationens medlemmar och/eller de anställda bestämmer själva vad de vill använda premien till, så länge beslutet inte strider mot kriterierna. Ofta investeras premien i till exempel skolor, skolmaterial, sjukvård och vattenrening.

 

(källa: www.fairtrade.se)

Till våra fairtrademärkta viner
Dela!