Ekologisk vinodling

Vad definierar egentligen ett ekologiskt vin? Vi har svaret!

Ökat konsumentintresse

Ekologisk vinodling blev vanligt på 1990-talet efter subventioner, konsumentkrav och diverse stämningar. År 1999 var 0,5% av vinvärldens odlingar ekologiska eller biodynamiska medan siffran år 2015 hade ökat till 6%. Denna siffra ökar stadigt allteftersom fler och fler konsumenter blir medvetna om vikten att tänka på vår planet.

Det finns ungefär 1,500-2,000 certifierat ekologiska vinproducenter världen över där närmare 900 av dessa finns i Frankrike. Många vinbönder är idag dock helt ekologiska utan att vara anslutna till ett certifierat organ då själva certifieringsprocessen är kostsam.

 

EU's definition av ekologiskt vin

Sedan årgång 2012 har EU definierat kriterier för ekologiska viner. Innan 2012 märktes vinerna enbart med ”från ekologiska druvor”. Den nya EU-certifieringen stipulerar att vinerna görs med ekologiskt odlade druvor och att alla tillsatser (exempelvis klarningsämnen och jäst) är ekologiska samt att inga GMO-ämnen eller andra förbjudna ämnen förekommer. Alla artificiella kemiska gödningsmedel, insektsmedel, svampmedel och ogräsmedel är förbjudna – istället använder man ekologiska varianter av dessa bekämpningsmedel.

Mängden sulfit är begränsad till 100 mg/liter för röda och 150 mg/liter för vita och roséviner (med en mån på 30 mg/liter om sockermängden överstiger 2 gram/liter). Dessutom är den maximala mängden koppar begränsad 6 kg/hektar och år.

I en studie från 2017 kunde UMR Moisa (Supagro Montpellier/Inra) visa att ekologiska vingårdar skapar 1,5 gånger fler jobb än en konventionell vingård. Man kunde också visa att de anställda i högre grad var fast anställda.

Motsvarande certifieringar finns även utanför EU. De olika certifieringarna skiljer sig åt - bland annat förbjuder USDA Organic helt tillsats av sulfit. 

Inte hårda krav nog?

Vid ekologisk vinodling får inga syntetiska produkter användas, och många menar att eftersom ett ekologisk vinodlingssystem är mindre troligt att lämna efter sig "onaturliga" ämnen vi vinet och i jorden så kan vinerna anses vara hållbart producerade. Ekologiska vinbönder är ofta betydligt bättre på att tillvarata gårdens resurser och ta ansvar för en allmän miljömässig hållbarhet än konventionell vinodling, men man har fortfarande en hög (ibland högre) insats; bland annat genom att man ofta måste spraya tre gånger mer med ekologiska medel än med konventionella vilket innebär att det går åt mer diesel.

Många menar också att kraven kring generell hållbarhet skulle kunna skärpas då hänsyn inte behöver tas till vattenresurser, kringliggande växtlighet, ekologiska drivmedel och kompostering. Därför finns ytterligare hållbarhetscertifieringar såsom biodynamiska viner och sustainable farming som reglerar även dessa kriterier. 

 

Klicka på knappen nedan för att botanisera bland Winefinders alla ekologiskt framställda viner.

Till våra ekologiska viner
Dela!