Winefinders Medvetna Val

Vi lever i en tid med ett allt större fokus och medvetenhet kring vad vi äter och dricker och vilken påverkan våra vardagliga val har på miljö och hälsa. Vi på Winefinder vill bidra för att underlätta för dig som konsument att göra medvetna val. Oavsett om det gäller att hitta viner med så liten miljöpåverkan som möjligt, viner med så lite tillsatser som möjligt eller om du söker viner helt utan produkter från djurlivet. Därför har vi skapat en avdelning för medvetna val.

Inget manifest är bättre än dess hårdaste kritiker - därför uppmanar vi dig att låta oss veta om du har information om en viss produkt som borde vara med våra listor eller som av någon anledning inte kvalar in eller svarar upp mot våra ställda krav.

Dela!