Investera i fina viner

Så köper du investeringsviner

Oavsett om du primärt ser köp av Bordeauxviner eller viner från andra regioner som en god investering eller om du vill bygga upp en vinkällare, men inte har tid, kunskap eller intresse för att välja viner själv, så kan du köpa vin i poster om 100 000 SEK. Alternativen finner du till höger. Vet du vad du vill ha så kan du själv välja att köpa viner lådvis genom att klicka här (för primörviner) eller här (för viner som redan är buteljerade)

Du kan sälja dina viner när du vill. När du vill sälja hjälper Winefinder dig. Antingen genom att sälja på vinbörsen i London, till vinhandlare i vårt nätverk eller via winefinder.se. Winefinders kommission beror på om vinerna säljs i ett större parti till grossistpriser eller till konsumenter via winefinder.se

Faktiska fraktkostnader (om vinerna säljs t ex på vinbörsen i London eller till en internationell vinhandlare) tillkommer och belastar ditt försäljningspris före Winefinders kommission. Winefinders rekommendation är att, om du köper i ren spekulation, ha en placeringshorisont på minst fem år eftersom det initialt uppstår kostnader för att köpa in vinerna; inkl Winefinders handelsmarginal.

Sedan 2005 har Winefinder i princip alltid haft Europas mest attraktiva priser på investeringsviner.

En enkel investeringsfilosofi

En globalt ökande efterfrågan i kombination med ett begränsat utbud gäller för alla viner som anses som investeringsviner. Då utbudet dessutom minskar i takt med att en del flaskor konsumeras i kombination med att kvaliteten ökar p g a vinets ökade mognad är förutsättningarna för en värdeutveckling på längre sikt mycket goda.

Winefinders inköpsstrategi är enkel; vi köper bara de bästa Bordeauxvinerna från de årgångar som antingen anses som de bästa (t ex 2009, 2010 eller 2014) eller som bedöms som underskattade (t ex 2004 eller 2006). Vi köper dessutom, för din räkning, bara in viner vars priser historiskt sett stigit i värde, gärna då de temporärt fallit i pris. Priserna för de bästa vinerna från Bordeaux i årgångarna 2005, 2009 och 2010 nådde all time high då vinerna kom ut på marknaden våren efter skörd året innan. Under de senaste åren har dock världsekonomin varit i en djup svacka. Trots fallande priser även på investeringsviner så har ändå investeringar i de bästa vinerna från Bordeaux slagit aktiemarknaderna med råge.

Aktuell information från vinbörsen i London hittar du här.

Vinmarknaden i korthet

Det globala intresset för exklusiva viner ökade för varje år fram till 2011. Den globala ekonomiska krisen i kombination med bl. a korruptionsskandaler i Kina (efterfrågan på "mutviner" föll drastiskt) och en lägre kvalitet på Bordeauxårgångarna 2011, 2012 och 2013 p g a sämre väder ledde till att efterfrågan sjönk.

Fler och fler restauranger/konsumenter, även på nya vinmarknader, efterfrågar dock idag viner från världens bästa vinproducenter. Utbudet är dock begränsat eftersom de bästa vinproducenterna varken kan (begränsad areal) eller vill (av kvalitetsskäl) producera mer. Ett begränsat utbud kombinerat med en stigande efterfrågan är en god grund för prisökningar på lång sikt.

Bakgrunden till att efterfrågan sannolikt ökar är primärt den kvalitet och status som viner med starka varumärken har. Köp av primörviner (d v s vin som köps på fat direkt efter att det framställts) i goda årgångar kan leda till god avkastning då det initiala marknadspriset oftast, men inte de senaste åren, är det lägsta pris som vinet kommer att handlas för. Primörvin från de främsta slotten har oftast visat sig vara en mycket god investering för den som ges möjlighet till att köpa till det initiala marknadspriset.

Att få köpa till dessa "release prices" är vid toppårgångar normalt sett endast möjligt för kunder som sedan länge varit lojala genom att köpa även under mindre goda årgångar. Winefinder har som en av Nordens största köpare av primörviner säkerställt att få tillgång till dessa åtråvärda viner till rätt priser.

Precis som på aktiemarknaden så gäller dagskurs på viner vilket gör att tillfälliga perioder av nedåtgående priser skapar bra köptillfällen. Winefinder köper endast in vin på vinbörsen Liv-ex (London International Vintners Exchange) eller genom vårt nätverk av seriösa vinhandlare vilket säkerställer att vi får mycket goda inköpspriser i kombination med att vi vet att vinet förvarats/transporterats korrekt. Med vårt låga handelspåslag så garanterar vi låga marknadspriser. Winefinder garanterar också bästa proveniens, d v s att vinerna transporterats och lagrats optimalt vilket innebär ett högre försäljningspris än för viner med osäkert ursprung.

Nya årgångars prissättning påverkar också priserna för äldre årgångar. Ett exempel på detta är årgångarna 2005 och 2009 i Bordeaux där primörpriserna med råge översteg marknadens förväntningar och tidigare årgångars nivåer. Den stora prisökningen jämfört med äldre årgångar av samma vin gjorde att priset på äldre årgångar ökade utan att vinets kvalitet förändrats. Då det gäller viner av äldre årgångar har Winefinder via vårt globala nätverk av vinhandlare och vårt medlemskap i vinbörsen Liv-ex tillgång till både seriösa köpare och säljare av kvalitetsviner.

Generellt sett gäller i övrigt följande för andrahandsmarknaden för vin

  • Bordeauxslotten står för ca 90 % av andrahandsmarknaden för vin.
  • Endast viner av mycket hög kvalitet stiger i värde.
  • Starka varumärken, t ex de femtio bästa slotten i Bordeaux, ger störst efterfrågan.
  • Priset på individuella viner utvecklas i olika takt, vilket även gäller för de bästa årgångarna.
  • Den absoluta prisnivån på samma vin skiljer sig markant mellan olika årgångar, även mellan årgångar som betraktas som likvärdiga i kvalitet.
  • Priset på ett visst vin kan stiga kraftigt på grund av en ökad kvalitet eller för att vinet för första gången bedömts och fått ett bra betyg av internationellt kända vinkritiker som t ex Robert Parker, Decanter eller Wine Spectator.
  • Även investeringsviner kan sjunka i värde p g a världsekonomin eller andra faktorer.

The Liv-ex 100 – Benchmark Fine Wine Index Liv-ex

(London International Vintners Exchange) är marknadsledande leverantör av marknadspriser på investeringsviner för vinbranschen, investerare och media. Liv-ex 100 Index - bestående av 100 viner som viktats i enlighet med respektive vins omsättning och bygger på de priser som uppnåtts på vinbörsen Liv-ex.

Se värdeutvecklingen här